İlan Bilgisi

wave

26.11.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyesi İlanı

T.C

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN (ÇOMÜ)

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR.

              Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen  23., 24. ve 26. maddeleri,  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri (http://personel.comu.edu.tr/mevzuatlar/akademik-kadro-atama-kriterleri.html) uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

              Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

              Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular,  belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

              1. Profesör ve Doçent kadroları daimi  statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını  belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, diplomalarının tasdikli örneğini, onaylı kimlik kartını, bilimsel çalışma ile  yayınlarını, Doçentlik  Belgelerini, kamu hizmetinde  bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil kayıtlarını, Sigortalı çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış hizmet döküm belgelerini online olarak  (https://ilan.comu.edu.tr/) adresine yüklemeleri gerekmektedir. Adayların Rektörlüğe hitaben yazdıkları  başvuru dilekçelerinde  başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını  belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.

              2. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna  başvuracak  adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, diplomalarının tasdikli örneğini, onaylı kimlik kartını, bilimsel çalışma ile yayınlarını, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil kayıtlarını, Sigortalı çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış hizmet döküm belgelerini online olarak  (https://ilan.comu.edu.tr/) adresine yüklemeleri gerekmektedir. Adayların başvuracakları Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine hitaben yazdıkları başvuru dilekçelerinde  başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını  belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.

              3. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve/veya iptal edilecektir.

              4. Sadece bir kadroya başvuru yapılabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.

              5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

              6. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

              7. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanda iptal ve/veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

No
Birim / Bölüm / Program Kadro
Adet
Açıklama (Kadro Özel Şartları)
1 Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında uzmanlığını almış olmak. Temporomandibuler eklemin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile incelenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.
2 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
Doçent 1 Eğitim Programları ve Öğretim alanında doçentlik ünvanını almış olmak. Öğretmen kimliği, tasarım odaklı düşünme yaklaşımı, işbirlikli yaratıcılık modeli, girişimcilik becerileri konularında çalışmalar yapmış olmak.
3 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Doçent 1 Doktora ve Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanından almış olmak. Yaşlılar, güç, psiko-eğitim, yalnızlık; Sanayi 4.0 sürecinde eğitim, kariyer, meslek ve bireye etkileri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
4 Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Fen Bilgisi Eğitimi alanında doçentlik ünvanını almış olmak. Örnek olaya dayalı öğrenme ve fen eğitiminde argümantasyon uygulamalarıyla ilgili çalışmaları bulunmak.
5 Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Fen Bilgisi Eğitimi alanında doçentlik ünvanını almış olmak. Bilimin doğası öğretimi, bilimsel sorgulamanın doğası ve oyun temelli etkinliklerle ilgili çalışmalar yapmış olmak.
6 Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentlik ünvanını Temel Eğitim alanında almış olmak. Okul öncesi eğitiminde bilimsel yaratıcılık, STEM eğitimi ve eğitici çizgi romanlar konularında çalışmalar yapmış olmak.
7 Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Profesör 1 Edebiyat kuram ve yöntemleri, Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı, edebiyat çalışmalarının disiplinlerarasılığı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
8 Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Doktora ve doçentlik ünvanını Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi alanından almış olmak. İngiltere, Avustralya gibi farklı öğretim sistemlerine sahip ülkelerin ortaöğretim dil ve edebiyat öğretimleri üzerine Türkiye ile karşılaştırmalı çalışmaları bulunmak.
9 Fen Edebiyat Fakültesi
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Doçent 1 Sömürgecilik Sonrası Britanya Romanı ve Çağdaş Mülteci Edebiyatı alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak.
10 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Zooloji Anabilim Dalı
Doçent 1 Biyoloji alanında doçent ünvanı almış olmak. Akuatik toksikoloji, histoloji ve embriyotoksisitesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
11 Fen Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü
Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı
Doçent 1 Sanat tarihi bilim alanında doçent ünvanı almış olmak. Son dönem osmanlı mimarisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
12 Fen Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü
Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı
Doçent 1 Türk islam sanatı bilim alanında doçent ünvanı almış olmak. Osmanlı savunma yapıları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
13 Fen Edebiyat Fakültesi
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü
Uzay Bilimleri Anabilim Dalı
Doçent 1 Doktora ve Doçentlik ünvanını Fizik alanında almış olmak. Örten çift yıldızlarda fotometrik, tayfsal ve yörünge dönemi değişimi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
14 İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı
Doçent 1 Sahabe dönemi şiiri üzerine çalışma yapmış olmak.
15 İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
Bilişim Anabilim Dalı
Doçent 1 İletişim çalışmaları alanında Doçent ünvanı almış olmak. Uzaktan eğitim, açık erişim konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
16 İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
Medya Ekonomisi Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini gelişme iktisadı alanından almış olmak. Gazetecilik, medya ekonomisi, dijital medya, kalkınma konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
17 İletişim Fakültesi
Yeni Medya Bölümü
Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini uygulamalı iletişim alanında almış olmak. Yeni medya ve sanal gerçeklik alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
18 İletişim Fakültesi
Yeni Medya Bölümü
Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını halkla ilişkiler ve tanıtım programında almış olmak. Sanal gerçeklik ve göz izleme teknolojileri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
19 İletişim Fakültesi
Yeni Medya Bölümü
Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını iletişim bilimleri alanında almış olmak. Kültürel çalışmalar ve yeni medya alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
20 Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı
Profesör 1 Eniyilenmiş Görüntü Bölütleme ve Esnek Hesaplama alanında çalışmalar yapmış olmak.
21 Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Diyabet ve Egzersiz ile Egzersiz Bağımlılığı ve Besin Takviyesi ilişkisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
22 Spor Bilimleri Fakültesi
Spor Yöneticiliği Bölümü
Spor Yönetimi Anabilim Dalı
Profesör 1 Spor Yönetim Bilimlerinde Doktora yapmış olmak. Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde doçent ünvanına sahip olmak. Spor psikolojisinde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
23 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Doçent 1 TARD-CEEA Eğitimi Geliştirme Kurslarını tamamlayarak CEEA sertifikasını almış olmak.
24 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Doçent 1 Meme duktoskopisinde deneyimli olmak ve granülamatöz mastit ile ilgili çalışmaları olmak.
25 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
Profesör 1 Otoloji ve koklear implant alanında deneyim sahibi olmak.
26 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyoloji Anabilim Dalı
Profesör 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Radyoloji Uzmanı olmak. Baş-boyun radyolojisi, beyin tümörlerinin MR spektroskopi ile tanısı konularında yayınları olmak.
27 Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Doçent 1 Doçentliği Turizm alanında almış olmak. Sürdürülebilir gastronomi, etnik restoranlar alanında çalışmalar yapmış olmak.
28 Turizm Fakültesi
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Anabilim Dalı
Profesör 1 Turizm İşletmeciliği doktoralı ve Turizm bilim dalı doçenti olmak. Turist rehberliği ve seyahat acentacılığı konularında yayınlar yapmış olmak.
29 Turizm Fakültesi
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Anabilim Dalı
Doçent 1 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik doktoralı ve Turizm bilim dalı doçenti olmak. Destinasyon markalaşması ve kişiliği konularında yayınlar yapmış olmak.
30 Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Müzecilik ve Kültürel Miras Yönetimi Bölümü
Müzecilik ve Kültürel Miras Yönetimi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktora derecesini Coğrafya Anabilim Dalından almış olmak. Arkeo-turizm, Jeo-turizm, jeoarkeolojik miras ve kültür envanteri konusunda çalışmaları olmak.
31 Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü
Ses Anasanat Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Müzik Teorileri alanında almış olmak. Müzik Teorileri, Kompozisyon (Bestecilik) ve Orkestra Şefliği alanlarında çalışmaları olmak.
32 Ayvacık Meslek Yüksekokulu
El Sanatları Bölümü
Geleneksel El Sanatları
Dr. Öğr. Üyesi 1 Geleneksel Türk El Sanatları Eski Çini Onarımları Bölümü lisans, Seramik alanında Sanatta Yeterlilik mezunu olmak. Selçuklu dönemi duvar kaplamalarındaki desenlerin günümüz seramik sanatına etkileri üzerine bilimsel ve akademik çalışmalar yapmış olmak.
33 Bayramiç Meslek Yüksekokulu
Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı
Doçent 1 Doçentliğini Tarla Bitkileri ve Yetiştirme Islahı Bilim Dalı'ndan almış olmak. Tahıl ıslahı ve melezleme konularında ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmış olmak. İlgili konularda yurtdışında doktora sonrası çalışmalar yapmış olmak.
34 Çan Meslek Yüksekokulu
El Sanatları Bölümü
Mimari Dekoratif Sanatlar
Doçent 1 Seramik-cam anasanat dalında sanatta yeterlilik derecesine sahip olmak. Plastik sanatlar temel alanında doçentlik ünvanı almış olmak. Toplumsal cinsiyet ve kadının seramik sanatı ile ilişkisi, güncel konular-seramik ilişkisi üzerine yayınlar yapmış olmak.
35 Lapseki Meslek Yüksekokulu
Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Doçent 1 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında Doçentlik ünvanı almış olmak. Toprak Etüt ve Haritalama, Arazi Değerlendirme ve Arazi Uygunluğu üzerine çalışmalar yapmış olmak.