İlan Bilgisi

wave

28.12.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyesi İlanı

T.C

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN (ÇOMÜ)

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR.

              Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen  23., 24. ve 26. maddeleri,  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma  ve Yükseltilme Kriterleri (http://personel.comu.edu.tr/mevzuatlar/akademik-kadro-atama-kriterleri.html) uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

              Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

              Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular,  belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

              1. Profesör ve Doçent kadroları daimi  statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını  belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, diplomalarının tasdikli örneğini, onaylı kimlik kartını, bilimsel çalışma ile  yayınlarını, Doçentlik  Belgelerini, kamu hizmetinde  bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil kayıtlarını, Sigortalı çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış hizmet döküm belgelerini online olarak  (https://ilan.comu.edu.tr/) adresine yüklemeleri gerekmektedir. Adayların Rektörlüğe hitaben yazdıkları  başvuru dilekçelerinde  başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını  belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.

              2. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna  başvuracak  adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, diplomalarının tasdikli örneğini, onaylı kimlik kartını, bilimsel çalışma ile yayınlarını, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil kayıtlarını, Sigortalı çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış hizmet döküm belgelerini online olarak  (https://ilan.comu.edu.tr/) adresine yüklemeleri gerekmektedir. Adayların başvuracakları Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine hitaben yazdıkları başvuru dilekçelerinde  başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını  belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.

              3. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve/veya iptal edilecektir.

              4. Sadece bir kadroya başvuru yapılabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.

              5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

              6. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

              7. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanda iptal ve/veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

No
Birim / Bölüm / Program Kadro
Adet
Açıklama (Kadro Özel Şartları)
1 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Doktora Programından mezun olmak. Denizcilikte insan kaynakları konusunda çalışmalar yapmış olmak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylanmış, simülatör eğitimlerini vermekle yetkili Denizci Eğitimci Belgesine sahip olmak.
2 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi Doktora Programından mezun olmak. Limancılık konusunda çalışmalar yapmış olmak. Uzakyol Birinci Zabit Yeterliliğine veya üst yeterliliğe sahip olmak.
3 Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentlik ünvanını Türkçe Eğitimi alanında almış olmak. Çocuk edebiyatı ve değerler eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
4 Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Botanik Anabilim Dalı
Profesör 1 Damarlı bitkiler ve eğreltiler sistematiği üzerine çalışmalar yapmış olmak.
5 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Nükleer Fizik Anabilim Dalı
Profesör 1 Fenomenolojik yaklaşımlar, etkin alan teorisinde hesaplamalar, hadron fiziği ve malzeme fiziği konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
6 Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Klinik Psikolojisi Anabilim Dalı
Öncelikli ve Özellikli Alan Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans derecesini Psikoloji, yüksek lisans ve doktora derecesini Klinik Psikoloji alanında almış olmak. Psikoterapiler ve psikopatoloji ile ilişkili çalışmalar yürütmüş olmak.
7 Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Klinik Psikolojisi Anabilim Dalı
Öncelikli ve Özellikli Alan Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans derecesini Psikoloji, yüksek lisans ve doktora derecesini Klinik Psikoloji alanında almış olmak. Grup terapisi alanında çalışmalar yapmış olmak. Çocuk ve ergen davranış problemlerine ilişkin çalışmalar yapmış olmak.
8 İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Felsefe Tarihi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında doktora yapmış olmak. Çağdaş Fransız Felsefesi alanında çalışma yapmış olmak.
9 İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
Doçent 1 Halkla İlişkiler alanında Doçent ünvanı almış olmak. Yeni Medya ve Sosyal Sorumluluk konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
10 Mühendislik Fakültesi
Biyomühendislik Bölümü
Doku Mühendisliği Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Biyomühendislik Bilim Alanından almış olmak. Sinir ve Kalp Doku alanında çalışmalar yapmış olmak.
11 Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Bölümü
Ebelik Anabilim Dalı
Öncelikli ve Özellikli Alan Dr. Öğr. Üyesi 1 Ebelikte doktora yapmış olmak. Doğum sonrası taburculuk eğitimi ve emzirme özyeterliliği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
12 Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Bölümü
Ebelik Anabilim Dalı
Öncelikli ve Özellikli Alan Dr. Öğr. Üyesi 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde doktora yapmış olmak. Çocuklarda ağrı yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
13 Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisat Tarihi Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini İktisat Tarihi Bilim Alanında almış olmak. Osmanlı Devleti mali sistemi, vakıf sistemi ile Osmanlı Devletinde tarımsal üretim üzerine çalışmalar yapmış olmak.
14 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Acinetobacter menenjitleri hakkında çalışma yapmış olmak.
15 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Biyofizik Anabilim Dalı
Doçent 1 Enzim saflaştırması ve analizi konusunda çalışma yapmış olmak.
16 Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Doçent 1 Doktora ve doçentlik ünvanını Biyofizik alanında almış olmak. Gestasyonel diyabet, multiple skleroz hastalıkları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
17 Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü
Giyim Üretim Teknolojisi
Doçent 1 Doçentliğini Güzel Sanatlar Temel Alanı, Tasarım Bilim/Sanat alanında almış olmak. Giyim, Giysi Kalıp Sistemleri ve Tekstil El Sanatları konularında bilimsel ve sanatsal çalışmalar yapmış olmak.