İlan Bilgisi

wave

15.06.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyesi İlanı Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız


                                                                                                                                               T.C

                                                                       ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN (ÇOMÜ)

                                                                                                   ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR.

              Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 24. ve 26. maddeleri,  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı,  Atanma ve Yükseltilme Kriterleri (http://personel.comu.edu.tr/mevzuatlar/akademik-kadro-atama-kriterleri.html) uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

              Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

              Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular,  belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

              1. Profesör ve Doçent kadroları daimi  statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını  belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, diplomalarının tasdikli örneğini, onaylı kimlik kartını, bilimsel çalışma ile  yayınlarını, Doçentlik  Belgelerini, kamu hizmetinde  bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil kayıtlarını, Sigortalı çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış hizmet döküm belgelerini online olarak  (https://ilan.comu.edu.tr/) adresine yüklemeleri gerekmektedir. Adayların Rektörlüğe hitaben yazdıkları  başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını  belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri     gerekmektedir.

              2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve/veya iptal edilecektir.

              3. Sadece bir kadroya başvuru yapılabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.

              4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

              5. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

              6. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanda iptal ve/veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

No
Birim / Bölüm / Program Kadro
Adet
Açıklama (Kadro Özel Şartları)
1 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
Doçent 1 Nicel karar yöntemleri bilim alanında Doçentliğe sahip olmak, poisson regresyon modelleri, bulanık kümeleme analizi ve loglineer model konularında çalışmalar yapmış olmak.
2 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Anabilim Dalı
Doçent 1 Doğu Asya, Çin Dış Politikası ve Çin-ABD İlişkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
3 Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Sağlık Yönetimi Bölümü
Sağlık Ekonomisi
Profesör 1 Sağlık turizmi, sağlık hizmetlerinde mali sürdürülebilirlik ve kamu-özel sektör ortaklıkları konularında çalışmalar yapmış olmak.
4 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü
Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı
Doçent 1 Su Ürünleri bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak. Deniz Balıkları ve Omurgasızlarına Yönelik Büyüme ve Üreme Biyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
5 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü
Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı
Profesör 1 Su Ürünleri bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak. Kıkırdaklı Balıkların Biyolojisi, Stok Durumları ve Ekolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
6 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü
İç Sular Biyolojisi Anabilim Dalı
Profesör 1 Su Ürünleri bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak. Tatlısu Gastropodlarının Taksonomisi, Ekolojisi ve Ekolojik İndeksler konularında çalışmalar yapmış olmak.
7 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
Doçent 1 İlgili alanda Doçentliğini almış olmak. Vatandaşlık eğitimi, toplumsal değişim, değerler eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
8 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Profesör 1 İlgili alanda Doçentliğini almış olmak, Öğretimsel denetim ve öğretmen eğitiminde koçluk uygulamaları alanında çalışmalar yapmış olmak.
9 Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
Profesör 1 İlgili alanda Doçentliğini almış olmak, Flüt eğitimi ve özel gereksinimli çocuklar ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
10 Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak. Bilimin doğası ve özdüzenleme konularında çalışmalar yapmış olmak.
11 Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Kimya Eğitimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Fen eğitiminde bilgisayar destekli öğrenme ve atmosfer ile ilgili çevre problemleri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
12 Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Doçent 1 İlkokul sosyal duygusal öğrenme programları ve sınıf eğitimi alanında bilişsel esneklik konularında çalışmalar yapmış olmak.
13 Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Okul öncesi eğitiminde öğretim materyalleri, orman okulu uygulamaları ve öğrenci projeleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
14 Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Mineroloji-petrografi ve İHA destekli jeomorfoloji alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
15 Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Türk Halk Bilimi alanında Doçentliğini almış olmak. Halk kültürü, sinema-folklor ilişkisi ve göç-kültür etkileşimi üzerinde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
16 Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Türkçe Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak. Materyal Tasarımı, Eğitsel Ajan, Dijital Okuma ve Dijital Yazma konularında çalışmalar yapmış olmak.
17 Fen Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
Profesör 1 Roma Arkeolojisi ve Heykeltraşlığı üzerine çalışmalar yürütmüş olmak.
18 Fen Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü
Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı
Doçent 1 Fiziki Coğrafya bilim dalında doçentliğini almış olmak. Kuraklık ve yağış değişkenliği konularında çalışmalar yapmış olmak.
19 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Genel Fizik Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentlik ünvanını Fizik alanında almış olmak. Zonklayan yıldızların atmosfer parametrelerinin ve kimyasal element bolluklarının belirlenmesi üzerine tayfsal çalışmalar yapmış olmak.
20 Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Katı Hal Fiziği Anabilim Dalı
Profesör 1 Sinyal analiz yöntemlerinin optik uygulamaları ve nanotel yapılar üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
21 Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Organik Kimya Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentlik ünvanını Kimya-Organik Kimya alanında almış olmak. İlaç etken madde sentezi, biyolojik uygulamaları üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
22 Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
Matematiğin Temelleri ve Matematiklojik Anabilim Dalı
Doçent 1 Esnek topoloji ve görüntü işleme üzerine matematiksel temellendirme; esnek, sezgisel bulanık ve aralık değerli küme/matris temelli yapıların işası; esnek karar verme metodlarının yapılandırılması ve bilgisayar, sağlık, sosyal ve beşeri bilimlere uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
23 Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentlik ünvanını Sosyal Psikoloji alanında almış olmak. Kişilik psikolojisi ve çevre davranışı alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
24 Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Tasarımı Bölümü
Grafik Tasarımı Anasanat Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Tasarım alanında almış olmak. Grafik tasarımı ile diğer disiplinleri birlikte inceleyen çalışmalar yapmış olmak.
25 Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Tasarımı Bölümü
Grafik Tasarımı Anasanat Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Tasarım alanında almış olmak. Tipografide geleneksel ve dijital medyaların dönüşümü konusunda çalışmalar yapmış olmak.
26 Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Tasarımı Bölümü
Grafik Tasarımı Anasanat Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Tasarım alında almış olmak. Medya sanatı ve ağ haritalama uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
27 İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Din Sosyolojisi Anabilim Dalı
Doçent 1 Din Sosyoloji alanında Doçent ünvanı almış olmak. Kimlik ve Din, Modernleşme ve Din konularında çalışma yapmış olmak.
28 İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İslam Felsefesi Anabilim Dalı
Doçent 1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında Doçent ünvanı almış olmak. Endülüs Filozofları Felsefesi ile ilgili çalışma yapmış olmak.
29 Mühendislik Fakültesi
Biyomühendislik Bölümü
Nanobiyoteknoloji Anabilim Dalı
Profesör 1 Aşı ve gen konularında çalışmaları bulunmak.
30 Mühendislik Fakültesi
Harita Mühendisliği Bölümü
Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Anabilim Dalı
Profesör 1 Termal fotogrametri, semantik segmentasyon ve radar görüntü sınıflandırması konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
31 Mühendislik Fakültesi
Harita Mühendisliği Bölümü
Jeodezi Anabilim Dalı
Profesör 1 İyonosfer, jeodezik ve İHA destekli çoklu sensör uygulamaları, termal verilerle spektral analiz konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
32 Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Profesör 1 Spor Bilimlerinde Doçent ünvanı almış olmak. Spor pedegojisi üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
33 Spor Bilimleri Fakültesi
Spor Yöneticiliği Bölümü
Spor Yönetimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak. Örgüt İklimi ve Örgütsel Davranış üzerine çalışmalar yapmış olmak.
34 Spor Bilimleri Fakültesi
Spor Yöneticiliği Bölümü
Spor Yönetimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak. Kariyer Planlaması, Üniversiteler ve Spor Yönetimi ile İş Bulma Kaygısı konularında çalışmalar yapmış olmak.
35 Spor Bilimleri Fakültesi
Rekreasyon Bölümü
Rekreasyon Anabilim Dalı
Doçent 1 Spor Bilimleri Temel Alanında Doçent ünvanı almış olmak. Örgütsel bağlılık ve Hentbol ile ilgili yayınlar yapmış olmak.
36 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
Doçent 1 Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında Doçent ünvanı almış olmak. Lomber mikrodiskektominin spinopelvik parametreler üzerine etkileri alanında çalışmalar yapmış olmak.
37 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Profesör 1 Kalp ve Damar Cerrahisi alanında Doçent ünvanı almış olmak. Kalp ve damar sistemi tüberkülozu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
38 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Doçent 1 Kalp ve Damar Cerrahisi alanında Doçent ünvanı almış olmak. Doku koruyucu solüsyonlarla beyin korumasına yönelik çalışma yapmış olmak.
39 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Acil Tıp Anabilim Dalı
Doçent 1 Acil Tıp alanında Doçent ünvanı almış olmak. Acil serviste geriatrik hastalarda COVID-19 ve şiddetli hiponatremi alanında çalışma yapmış olmak.
40 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Acil Tıp Anabilim Dalı
Doçent 1 Acil Tıp alanında Doçent ünvanı almış olmak. Meteorolojik olayların Spontan pnömotoraks ve stroke hastaları üzerine etkileri konusunda çalışma yapmış olmak.
41 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Doçent 1 Çocuk Nörolojisi Bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak. Çocukluk çağı primer baş ağrıları alanında çalışma yapmış olmak.
42 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Doçent 1 İç Hastalıkları Nefroloji Bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak. Nefroloji Yeterlilik Belgesi sahibi olmak. Periton diyalizi konusunda çalışma yapmış olmak.
43 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Doçent 1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında Doçent ünvanı almış olmak. Psikiyatrik hastalıklarda uyku bozuklukları konusunda çalışması bulunmak ve uyku bozuklukları alanında sertifika sahibi olmak.
44 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı
Doçent 1 Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp alanında Doçent ünvanı almış olmak.İdiopatik ani sensorinoral işitme kaybında hiperbarik oksijen tedavisi üzerine çalışma yapmış olmak.
45 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Tıp Eğitimi Alanında Doçent ünvanı almış olmak .Tıp doktoru olmak. Madde Tepki Kuramı, Ölçek geliştirme ve Bilişsel esneklik üzerine çalışma yapmış olmak.
46 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Tıp Eğitimi Alanında Doçent ünvanı almış olmak. Madde Tepki Kuramı, Eğitim programları, Meta-analiz üzerine çalışmalar yapmış olmak.
47 Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Doçent 1 Doçentliğini Turizm alanında almış olmak, İçecek menüleri, gıda neofobisi ve markalaşma alanında çalışmalar yapmış olmak.
48 Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Entomoloji Anabilim Dalı
Doçent 1 Entomoloji Anabilim Dalında, bağ ve sebzelerde zararlı böceklerle biyoteknik mücadele ile insektisit kalıntılarının azaltılması konularında çalışmalar yapmış olmak.
49 Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Tarım Ekonomisi alanından almış olmak. Kooperatifçilik, tarım politikaları ve tarımsal pazarlama konularında çalışmalar yapmış olmak.
50 Ziraat Fakültesi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı"
Profesör 1 Doçentliğini Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında almış olmak. Toprakta ağır metaller konusunda çalışmalar yapmış olmak.
51 Biga Meslek Yüksekokulu
Gıda İşleme Bölümü
Gıda Teknolojisi
Profesör 1 Sürdürülebilir Tarım, Hayvan Besleme ve Hayvansal Gıda Üretimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
52 Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Bilgisayar Teknolojileri
Doçent 1 Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak. Eğitsel yazılım arayüz tasarımı, mobil oyun, kodlama eğitimi ve karar destek modeli konularında çalışmalar yapmış olmak.
53 Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Elektrik ve Enerji Bölümü
Elektrik
Doçent 1 Fizik alanında Doçent ünvanı almış olmak. Fotonik/Optoelektronik alanında ultra hızlarda optik, doğrusal olmayan optik, moleküler dinamikler konularında uluslararası indeksli dergilerde yayınlanmış araştırma makaleleri bulunmak.
54 Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Bölümü
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Doçent 1 Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak. Nepotizm, Dış Kaynak Kullanımı, Mobbing, Etik Liderlik konularında çalışmalar yapmış olmak.
55 Lapseki Meslek Yüksekokulu
Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
Finans-Bankacılık ve Sigortacılık
Doçent 1 Maliye alanında Doçent ünvanı almış olmak. Kamu Bütçesi ve Yerel Yönetimler alanında çalışmalar yapmış olmak.
56 Lapseki Meslek Yüksekokulu
Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
Bankacılık ve Sigortacılık
Doçent 1 Makro İktisat alanında Doçent ünvanı almış olmak. Döviz Kuru Değişimleri, Enflasyon Hedeflemesi Rejimi ve İşsizlik ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
57 Lapseki Meslek Yüksekokulu
Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü
Peyzaj ve Süs Bitkileri
Doçent 1 Peyzaj Mimarlığı alanında Doçent ünvanı almış olmak. Optimal Alan Kullanımları ve Aktif Yeşil Alanlar üzerine çalışmalar yapmış olmak.