İlan Bilgisi

wave

31.12.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyesi İlanı


                                                                                                                                    T.C

                                                                    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN (ÇOMÜ)

                                                                                             ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR.

              Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanunun 23., 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri  (https://personel.comu.edu.tr/mevzuatlar/akademik-kadro-atama-kriterleri-r7.html) uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

               Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

              Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular,  belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

              1. Profesör ve Doçent kadroları daimi  statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını  belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, diplomalarının tasdikli örneğini, onaylı kimlik kartını, bilimsel çalışma ile  yayınlarını, Doçentlik  Belgelerini, kamu hizmetinde  bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil kayıtlarını, Sigortalı çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış hizmet döküm belgelerini online olarak  (https://ilan.comu.edu.tr/) adresine yüklemeleri gerekmektedir. Adayların Rektörlüğe hitaben yazdıkları  başvuru dilekçelerinde  başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını  belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.

              2. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna  başvuracak  adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, diplomalarının tasdikli örneğini, onaylı kimlik kartını, bilimsel çalışma ile yayınlarını, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil kayıtlarını, Sigortalı çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış hizmet döküm belgelerini online olarak  (https://ilan.comu.edu.tr/) adresine yüklemeleri gerekmektedir. Adayların başvuracakları Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine hitaben yazdıkları başvuru dilekçelerinde  başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını  belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.

               3. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve/veya iptal edilecektir.

               4. Sadece bir kadroya başvuru yapılabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.

               5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

               6. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

               7. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanda iptal ve/veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

No
Birim / Bölüm / Program Kadro
Adet
Açıklama (Kadro Özel Şartları)
1 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentlik ünvanını sosyal politika bilim alanında almış olmak. Göç ve göçmen politikaları, genç, kadın ve engelli bireyler, Kovid-19 ve emek piyasası düzenlemeleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
2 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Sosyal Politika ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentlik ünvanını sosyal politika bilim alanında almış olmak. Emek piyasalarında dijitalleşme ve kamu istihdam hizmetleri, Kovid-19 ve Güney Avrupa Ülkeleri emek piyasaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
3 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisadi Gelişme - Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini Makro İktisat bilim alanında almış olmak. Politik ve Finansal Risk, Yeşil Büyüme ve Çekim Modelleri konularında çalışma yapmış olmak.
4 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisat Politikası Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini Makro İktisat bilim alanında almış olmak. İhracata Dayalı Büyüme, Genç İşsizlik, Bilişim Ekonomisi, AB Bölgesel Kalkınma Politikaları konularında çalışma yapmış olmak.
5 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentlik ünvanını Muhasebe alanında almış olup, Muhasebe Denetimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
6 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 İşletme alanında doktora yapmış olmak. Marka aşkı, marka antropomorfizmi, girişimsel pazarlama, çocukerkil pazarlama konularında çalışmalar yapmış olmak.
7 Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 İktisat Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Dış Ticaret Açığı, Üçüz Açık, Ekonomik Kompleksite, Orta Gelir Tuzağı, Çevresel Tahribat, Ekonomik Büyüme ve Tasarruf Açığı konularında çalışmalar yapmış olmak.
8 Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Gıda Teknolojisi Bölümü
Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini Kimya alanında almış olmak. Alglerin kimyasal içerikleri ile antioksidan özellikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
9 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü
İşleme Teknolojisi
Doçent 1 Doçentliğini Su Ürünleri Bilim alanından almış olmak. Deniz ekinodermlerinin biyokimyasal özellikleri ve kolajenleri üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
10 Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı
Profesör 1 Ultrasonografi ile ilgili çalışma yapmış olmak.
11 Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Pedodonti Anabilim Dalı
Doçent 1 Diş yaşı tayini konusunda çalışmalar yapmış olmak.
12 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı
Profesör 1 Yetişkin eğitimi, yüksek öğretim ve eğitim ekonomisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
13 Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
Profesör 1 Piyano eğitimi, piyano tekniği ve piyanoda eşlik eğitimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
14 Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Kimya Eğitimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Kimya Eğitimi alanında doçentlik ünvanını almış olmak. Akran öğretimi üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
15 Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Temel Eğitim (Matematik Eğitimi) alanında doçentliğini almış olmak. Cebir öğretimi, öğretmenlerin mesleki gelişimi ve özdüzenleme konularında çalışmalar yapmış olmak.
16 Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Öğretmen adaylarının bilişüstü okuma stratejileri, ilk okuma yazma öğretimi tutumları ve erken okuryazarlık ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
17 Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Profesör 1 Çeviri anlayışının çeviri edincine etkisi, Alman dili ve kültürü, kültürlerarası eğitim ve aktarımı konularında çalışmalar yapmış olmak.
18 Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Japon Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Profesör 1 Japon eğitim sistemi, dili ve kültürü eğitimi, Japonca akademik dürüstlük konularında çalışmalar yapmış olmak.
19 Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Ekoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Biyoloji alanında doktora yapmış olmak. Sucul hayvanlarda kararlı izotop tekniklerini kullanmak ve enzim aktiviteleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
20 Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini Biyoloji bilim dalından almış olmak. Adli Mikrobiyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
21 Fen Fakültesi
Fizik Bölümü
Astrofizik Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Fizik alanında yapmış olmak. Örten çift sistemlerde ikili yıldız evrimi ve yörünge dönemi değişimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
22 Fen Fakültesi
Fizik Bölümü
Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı
Profesör 1 Kuantum kimyasal yöntemler ve baz fonksiyonları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
23 Fen Fakültesi
Fizik Bölümü
Genel Fizik Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Fizik alanında yapmış olmak. Yıldızların eksen dönmeleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
24 Fen Fakültesi
Kimya Bölümü
Anorganik Kimya Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini Kimya bilim dalından almış olmak. Geçiş metal komplekslerinin biyolojik ve katalitik aktivite özellikleri ile iyon sensörü konularında çalışmalar yapmış olmak.
25 Fen Fakültesi
Kimya Bölümü
Anorganik Kimya Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Kimya alanında doktora yapmış olmak. İlaç öncü bileşikler ve güneş pili uygulamaları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
26 Fen Fakültesi
Kimya Bölümü
Biyokimya Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Kimya alanında doktora yapmış olmak. Enzimlerin yapısal olarak modellenmesi alanında çalışmalar yapmış olmak.
27 Fen Fakültesi
Kimya Bölümü
Fizikokimya Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Kimya alanında doktora yapmış olmak. Enzimatik-oksidatif polimerizasyon ve temel bileşen regresyonu (PCR) konularında çalışmalar yapmış olmak.
28 Fen Fakültesi
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü
Uzay Bilimleri Anabilim Dalı
Doçent 1 Çift yıldızlar ve zonklayan bileşenli çiftyıldızlar konularında çalışmalar yapmış olmak.
29 Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik ve Cam Bölümü
Seramik Anasanat Dalı
Profesör 1 Doçentlik ünvanını Tasarım alanından almış olmak. Çağdaş seramik sanatında insan, doğa ekseninde uygulama ve akademik çalışmalar yapmış olmak.
30 İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Temel İslam Bilimleri'nde doktora yapmış olmak. Arap Dilinin Fıkıh ve Kelam ilişkisine yönelik çalışmalar yapmış olmak.
31 İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Tefsir Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Tefsir alanında almış olmak. Endülüslü Müfessirler ve Fehreseler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
32 İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Tefsir Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Temel İslam Bilimleri'nde doktora yapmış olmak. Kur'an'da ekonomi-ahlak ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
33 İletişim Fakültesi
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Televizyon Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini İletişim Çalışmaları alanında almış olmak. Sinema filmlerinin denetimi ve basında tabloidleşme üzerine çalışmalar yapmış olmak.
34 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Arkeoloji Bölümü
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Troas Bölgesi Roma Dönemi üretim teknolojileri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
35 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Arkeoloji Bölümü
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Troas Bölgesi ve Trakya Khersonesosu'nda Geometrik ve Arkaik Dönem seramikleri üzerine araştırmalar yapmış olmak.
36 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Arkeoloji Bölümü
Prehistorya Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Çanakkale Prehistoryası üzerine çalışmalar yapmış olmak.
37 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını İngiliz Dili ve Edebiyatında yapmış olmak. 19. ve 20.yüzyıl İngilizşiiri ve çağdaş roman üzerine yayınları olmak.
38 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını İngiliz Dili ve Edebiyatında yapmış olmak. İngiliz ve Amerikan romanında bilim-kurgu ve distopya üzerine yayınları olmak.
39 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Coğrafya Bölümü
Beşeri Coğrafya Anabilim Dalı
Doçent 1 Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Kentsel Coğrafya, Kent-Kır Mekansal EtkileşiveKentsel Alan Kullanımı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
40 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Coğrafya Bölümü
Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Coğrafya alanında Doktorasını yapmış olmak. İklim değişikliğinin ağaç formasyonu üzerine etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
41 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü
Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı
Profesör 1 Türkiye’de Çağdaş Sanat Etkinlikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
42 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü
Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Bizans Resim Sanatı üzerine çalışmalar yapmış yapmak.
43 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Tarih Bölümü
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentlik ünvanını Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında almış olmak. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Politikaları ve Osmanlı Hanedanı konularında çalışmalar yapmış olmak.
44 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Tarih Bölümü
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı
Doçent 1 Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında doçentlik ünvanını almış olmak. Türkiye’deki Gayrimüslim unsurlar ve siyasi partiler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
45 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Tarih Bölümü
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doktora yapmış olmak. Cumhuriyet Dönemi sosyo-kültürel hayatı ve Türk siyasal hayatında senato seçimleri hakkında çalışmalar yapmış olmak.
46 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dalında doktora yapmış olmak. Karahanlı Türkçesi ve Harezm Türkçesi eserleri le derleme sözlüğü üzerine çalışmalar yapmış olmak.
47 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Türkiyat araştırmaları anabilim dalında doktora yapmış olmak. Divan Şiiri ve Osmanlı Edebi Nesri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
48 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Toplumsal cinsiyet, çocuk edebiyatı, ahlak konularını Türk romanları ve hikayeleri üzerinden çalışmış olmak.
49 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Peyzaj Planlama Anabilim Dalı
Profesör 1 Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında Doçent olmak. Peyzaj Planlama, Sulak Alanlar ve Alan Kullanım Değişiminin GİS ve Uzaktan Algılama ile belirlenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
50 Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanından almış olmak. İç ortam hava kalitesi ve sağlık etkileri, malzeme emisyon testi, formaldehit ve biyoaerosoller üzerine çalışmalar yapmış olmak.
51 Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
Doçent 1 Elektronik-Haberleşme Mühendisliği bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak. 3B Biyomedikal görüntü rekonstrüksiyonu, kalp sinyal modelleme, görüntü işleme ve biyoinformatik tahmin modelleme üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
52 Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Endüstri Mühendisliğinde almış olmak. Rüzgâr enerji santrallerinde doğrusal olmayan optimizasyon modelleri ve Box-behnken deney tasarımı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
53 Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Deniz jeolojisi ve jeofiziği alanında doktora yapmış olmak. Jeotermal, denizel alanlarda sismik stratigrafi ve paleosismoloji üzerine çalışmalar yapmış olmak.
54 Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini fizik alanında almış olmak. Ultra hızlarda optik ve fotonik alanında lazer sistemleri, doğrusal olmayan optik, moleküler dinamikler, malzeme optik karakterizasyonu, optik sensörler ve holografi konularında çalışmalar yapmış olmak.
55 Sağlık Bilimleri Fakültesi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
Afet Yönetimi ve Eğitimi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Afet Tıbbı alanında doktora yapmış olmak.
56 Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini Makro İktisat alanında almış olmak. Beşeri Sermaye, Teknoloji ve İnovasyon Geliştirme,Uluslararası Ticaret ve Ülkelerin Küresel Rekabet Gücü alanlarında bilimsel çalışma yapmış olmak.
57 Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentlik ünvanını Pazarlama bilim alanından almış olmak. Büyük veri, teknolojik yenilik yetenekleri ve dijital pazarlama üzerine çalışmalar yapmış olmak.
58 Spor Bilimleri Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Biatlon sporcularında oksidatif stres ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. Alp disiplini dalında kayak antrenörlüğü belgesine sahip olmak.
59 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini ortopedi ve travmatoloji anabilim dalından almış olmak. Olekranon kırıklarında sutür ankor fiksasyonu ile ilgili çalışması bulunmak.
60 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Sisplatin kaynaklı over toksisitesinde melatonin etkisi ile ilgili çalışma yapmış olmak ve hayvan deneyleri konusunda deneyimli olmak.
61 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Gastrointestinal sistem tümörleri ve patolojileri, ürogenital sistem ve deri tümörleri alanlarında, immünoterapi ve moleküler patoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
62 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı
Profesör 1 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzman olmak.
63 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Profesör 1 Ergen sağlığı ile ilgili çalışmalar yapmış ve ilgili alanda eğitim almış olmak.
64 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Doçent 1 Menapozlu kadın hastalarda polisomnografi ile çalışma yapmak ve akut akciğer hasarlanmasında tedavi yöntemleri ile ilgili hayvan deneyi çalışması yapmak.
65 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Profesör 1 Endoskopik ultrasonografi ve girişimsel endoskopi konusunda eğitici düzeyinde olmak ve çalışma yapmak.
66 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Doçent 1 Endokrinoloji ve Metabolizma yan dal uzmanı olmak. Diyabetes Mellitusun monogenetik tipleri ve Toksik Tiroid nodülleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
67 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Doçent 1 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Yeterlilik Belgesi sahibi olmak. Diyabetiklerde COVID-19 enfeksiyonu üzerine çalışması olmak.
68 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Doçent 1 Aquaporin’lerin sisplatin kaynaklı ödemdeki rolü ve melatoninin koruyucu etkisi üzerine deneysel çalışma yapmış olmak.
69 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Profesör 1 Kalp yetersizliği ile ilgili uluslararası klinik araştırmalarda görev almış olmak.
70 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyoloji Anabilim Dalı
Doçent 1 Kas-iskelet sistemi radyolojisi konusunda deneyimli olmak. Omuz rotator kaf yaralanmalarının radyolojik değerlendirilmesi ile ilgili uluslararası çalışması olmak.
71 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Tıp doktoru olup, Tıbbi Mikrobiyoloji alanında uzman olmak. Moleküler yöntemler ve Transfüzyon tıbbı konularında çalışmalar yapmış olmak.
72 Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Dr. Öğr. Üyesi 1 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalında doktora derecesine sahip olmak. Yiyecek içecek işletmelerinde menü planlaması ve gastronomi alanında sektörel algı ve kariyer beklentisi ile ülkesel/ulusal düzeyde gastronomik yiyecekler üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
73 Turizm Fakültesi
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Anabilim Dalı
Doçent 1 Turizm bilim alanından doçentliğini almış olmak. Turizm rehberliği ruhsatnamesi sahibi olmak, mitoloji ve savaş alanları rehberliği konularında çalışmalar yapmış olmak.
74 Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Profesör 1 Yönetim ve Strateji alanından Doçent ünvanı almış olmak. Turizmde Bilgi Teknolojileri ve Stratejik Yönetim alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
75 Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Entomoloji Anabilim Dalı
Doçent 1 Entomoloji Anabilim Dalı’nda, Nematoloji alanında, bitki paraziti ve entomopatojen nematodlar ile biyolojik mücadele konularında çalışmalar yapmış olmak.
76 Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Profesör 1 Sıcak iklim tahılları yetiştiriciliği ve ıslahı ile tarımda spektral tekniklerin kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak.
77 Ayvacık Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Spor Yönetimi
Dr. Öğr. Üyesi 1 Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında doktora yapmış olmak. Sporcularda; odaklanmış dikkat, kaygı, hedef yönelimleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
78 Bayramiç Meslek Yüksekokulu
Ormancılık Bölümü
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Doçent 1 Su Ürünleri alanında Doçent ünvanı almış olmak. Balıklarda gen ekspresyonu, DNA hasarı, sperm ve kan parametreleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
79 Bayramiç Meslek Yüksekokulu
Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Tarla Bitkileri anabilim dalında doktora yapmış olmak. Çeşitli buğdaygil çim bitkilerinin yetiştirilmesi ve kalite özellikleri ile çayır mera alanında çalışmalar yapmış olmak.
80 Çan Meslek Yüksekokulu
Elektrik ve Enerji Bölümü
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Doçent 1 Doçentlik ünvanını Fizik alanında almış olmak. Elektrik-manyetik alanlar, tek kutupluluk ve enerji-momentum konularında çalışma yapmış olmak.
81 Çan Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Enerji Tesisleri İşletmeciliği
Doçent 1 Doçentlik ünvanını Fizik alanında almış olmak. Metal oksit gaz sensörleri ve şarj edilebilen bataryalar konularında çalışmalar yapmış olmak.
82 Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Anestezi
Doçent 1 Doçentliğini biyoloji biliminden almış olmak. İlaçların ve çevresel kirleticilerin insanda DNA ve kromozom düzeyinde genetik hasar yaratma potansiyelini değerlendiren ulusal ve uluslararası alanda yayımlanmış çalışmaları bulunmak.
83 Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
İşletme Yönetimi Programı
Dr. Öğr. Üyesi 1 İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Marka, sürdürülebilir tüketim, influencer pazarlama ve tüketici benzersizliği konularında çalışma yapmış olmak.
84 Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Elektrik ve Enerji Bölümü
Elektrik
Dr. Öğr. Üyesi 1 Fizik alanında doktora yapmış olmak. Dalgacık dönüşümü ve elektriksel yangın güvenliği konularında çalışmalar yapmış olmak.
85 Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Tasarım Bölümü
İç Mekan Tasarımı
Doçent 1 Orman Mühendisliği alanında Doçentliğini almış olmak. İklim Değişimi Modellemeleri ile Habitat Uygunluk Modellemeleri alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.
86 Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
Doçent 1 Doçentliğini Turizm alanında almış olmak. İmaj, marka ve itibar konularında çalışmalar yapmış olmak.
87 Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
İnsan Kaynakları Yönetimi Programı
Dr. Öğr. Üyesi 1 İşletme alanında doktora yapmış olmak. Alternatif çalışma modelleri ve bilgi asimetrisi konularında çalışmalar yapmış olmak.