İlan Bilgisi

wave

15.05.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyesi İlanı


                                                                                                                                          T.C

                                                                               ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN (ÇOMÜ)

                                                                                                       ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR.

               Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanunun 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri (https://personel.comu.edu.tr/mevzuatlar/akademik-kadro-atama-kriterleri-r7.html) uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

               Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

              Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular,  belirtilen

şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

              1. Profesör ve Doçent kadroları daimi  statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını  belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, diplomalarının tasdikli örneğini, onaylı kimlik kartını, bilimsel çalışma ile  yayınlarını, Doçentlik  Belgelerini, kamu hizmetinde  bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil kayıtlarını, Sigortalı çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış hizmet döküm belgelerini online olarak  (https://ilan.comu.edu.tr/) adresine yüklemeleri gerekmektedir. Adayların Rektörlüğe hitaben yazdıkları  başvuru dilekçelerinde  başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.

               2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve/veya iptal edilecektir.

               3. Sadece bir kadroya başvuru yapılabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.

               4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

               5. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

               6. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanda iptal ve/veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

No
Birim / Bölüm / Program Kadro
Adet
Açıklama (Kadro Özel Şartları)
1 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentlik ünvanını sosyal politika bilim alanında almış olmak. COVİD-19 ve uzaktan öğretim, yaşam boyu öğrenme, Dijitalleşme ve işgücü ve Endüstri 4.0 ve işgücü alanlarında çalışmaları bulunmak.
2 Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Finans ve Bankacılık
Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini makro iktisat alanında almış olmak. Finansal krizler, bilgi ve iletişim teknolojileri, ticari açıklık, döviz kuru, bankaların türev ürün kullanımını etkileyen faktörler, indikatörlerin standart parametreleri konularında çalışma yapmış olmak.
3 Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı
Profesör 1 Yönetim ve Strateji alanında doçent ünvanı almış olmak. Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Prososyal Davranışlar, Örgütsel Davranış, Zihinsel Kayıplar ve İşletmecilik Tarihi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
4 Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Periodontoloji Anabilim Dalı
Profesör 1 Periodontal estetik ve plastik cerrahide trombositten zengin fibrin ürünleri kullanımı, düşük doz lazer uygulaması ve peri-implantitis tedavisinde implant yüzey detoksifikasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak.
5 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı Peyzaj Mimarlığı bilim alanında almış olmak. Kentsel tasarım ve kalite ölçütleri, mekân kullanımı, kentsel kimlik ve peyzaj tasarım katmanları ile ilgili konular üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
6 Mühendislik Fakültesi
Biyomühendislik Bölümü
Doku Mühendisliği Anabilim Dalı
Profesör 1 Kolesterol ve üre tayini için tek kullanımlık biyosensörler ve zararlı gazların tespiti için gaz sensör uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
7 Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
Profesör 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilim Alanında Doçent ünvanı almış olmak. Ayrık olay sistemleri ve fonksiyonel güvenlik ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
8 Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
Doçent 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilim Alanında Doçent ünvanı almış olmak. Elektrikli araçlar, enerji yönetimi ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
9 Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı
Doçent 1 Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentlik ünvanını almış olmak. Boza, tahin helvası, salgı balı ve toplama tank sütlerinin kalite özellikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
10 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
Profesör 1 Deneysel olarak tavşanlara spinal kord iskemi modelinde ozon terapisi ve syringaldehid etkileri üzerine orijinal araştırma çalışmaları olmak. Klinik olarak kifoplasti ve vertebroplasti operasyonlarına ait araştırma yayınları olmak.
11 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Nöroloji Anabilim Dalı
Doçent 1 Multipl sklerozlu hastalarda helicobacter pylori ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. Huzursuz bacak sendromu ile ilgili yayınları olmak.
12 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini Tıbbi Biyokimya alanında almış olmak. Farklı hastalıklarda moleküler docking, disintegrin ve metalloproteinazlar üzerine çalışmalar yapmış olmak.
13 Turizm Fakültesi
Rekreasyon Yönetimi Bölümü
Rekreasyon Yönetimi Ana Bilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Turizm bilim alanında almış olmak. Akıllı turizm, şehir kimliği, şehir turizmi ve pazarlaması konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
14 Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini Turizm bilim alanında almış olmak. Uluslararası turizm, turizm politikası, dalış turizmi ve termal turizm konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
15 Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü
Sualtı Teknolojisi Programı
Profesör 1 Doçentliğini Su Ürünleri alanında almış olmak. Deniz mikrobiyolojisi ve deniz kirliliği konularında çalışmalar yapmış olmak.
16 Lapseki Meslek Yüksekokulu
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
Bitki Koruma
Doçent 1 Bitki Koruma alanında Doçent ünvanı almış olmak. Entomoloji anabilim dalında akaroloji ve yaprakbiti sistematiği ile biyolojik mücadele konularında çalışmaları olmak.