İlan Bilgisi

wave

21.07.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyesi İlanı


                                                                                                                                                T.C

                                                                                ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN (ÇOMÜ)

                                                                                                          ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR.

              Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanunun 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri (https://personel.comu.edu.tr/mevzuatlar/akademik-kadro-atama-kriterleri-r7.html) uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

               Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

              Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular,  belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

              1. Profesör ve Doçent kadroları daimi  statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını  belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, diplomalarının tasdikli örneğini, onaylı kimlik kartını, bilimsel çalışma ile  yayınlarını, Doçentlik  Belgelerini, kamu hizmetinde  bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil kayıtlarını, Sigortalı çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış hizmet döküm belgelerini online olarak  (https://ilan.comu.edu.tr/) adresine yüklemeleri gerekmektedir. Adayların Rektörlüğe hitaben yazdıkları  başvuru dilekçelerinde  başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını  belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.

               2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve/veya iptal edilecektir.

               3. Sadece bir kadroya başvuru yapılabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.

               4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

               5. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

               6. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanda iptal ve/veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

No
Birim / Bölüm / Program Kadro
Adet
Açıklama (Kadro Özel Şartları)
1 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümü
Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları alanında almış olmak. Mega Altyapı Projeleri, Kırsal Kalkınma, Yenilenebilir Enerji, Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Küresel Isınma ve İklim Değişikliği, Suriyeli göçmenler, Toplumsal Kutuplaşma, Afet Yönetimi alanlarını konu alan akademik çalışmalar yapmış olmak.
2 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümü
Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları alanında almış olmak. Kentsel Yaşam Kalitesi, İklim Değişikliği, Kent içi Ulaşım ve Kentsel Yoksulluk konularında çalışmalar yapmış olmak.
3 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
Mali İktisat Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini Maliye bilim alanında almış olmak. Mali yapılanma, gelir dağılımı ve yoksulluk, yerel yönetimler, enflasyon, maliye ve çevre ilişkileri, maliye ve enerji korunumu alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
4 Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini sosyal politika bilim alanında almış olmak. Çalışma yaşamında kadın ve engelli sorunları, İşsizlik kaygısı ve psikolojisi ile iş arama davranışı konularında çalışmalar yapmış olmak.
5 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü
Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Su Ürünleri Bilim Alanında almış olmak. Balık yumurta ve larvalarının sistematiği, dağılımı, biyoçeşitliliği ve çevresel faktörlerle ilişkileri konularında projeler ve çalışmalar yapmış olmak.
6 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü
İç Sular Biyolojisi Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Su Ürünleri Bilim Alanında almış olmak. Tatlısu Makroomurgasızları, ekolojik indeksler, endemik sucul türler ve sucul alanların rehabilitasyonu ile ilgili proje ve çalışmalar yapmış olmak.
7 Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında almış olmak. Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografinin kullanıldığı anatomik ve morfolojik çalışmalar yapmış olmak.
8 Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Pedodonti Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Çocuk Diş Hekimliği alanında almış olmak. Büyük azı -kesici hipomineralizasyonu ve diş yaşı tayini konusunda çalışmalar yapmış olmak.
9 Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak. Artırılmış veya sanal gerçeklik teknolojilerinin eğitimde kullanımı, web tabanlı veya kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları konularında çalışmaları bulunmak.
10 Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Ekoloji Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Biyoloji alanında almış olmak. Sucul hayvanlarda kararlı izotop teknikleri kullanmış olmak ve enzim aktiviteleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
11 İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Din Eğitimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Din Eğitimi Anabilim Dalında almış olmak. Kadın Eğitimi ve Din Eğitimi İlişkisi, Stresi Önleme Açısından Din Eğitiminin Önemi, Kur’an Kıssalarının Din Eğitimindeki Yeri konularında çalışmalar yapmış olmak.
12 İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
Bilişim Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini Gazetecilik ve Medya Çalışmaları alanında olmak. Problemli internet kullanımı, parodi habercilik, hegemonik erkeklik konularında çalışma yapmış olmak.
13 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sosyoloji
Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Sosyal Bilimler Eğitimi (Felsefe Grubu Eğitimi) alanında almış olmak. İktisat Ahlakı, İktisadi Rasyonalite, Girişimcilik, Ahilik,Türk Modernleşmesi ve Türk Aydını konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
14 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Anatomi Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Anatomi Bilim Dalından almış olmak. Tıp Fakültesi mezunu olmak. Anatomi eğitiminde klinik senaryo temelli eğitim konusunda deneyimli olmak. Antropometrik ölçümler ile kas iskelet problemleri arasındaki ilişkiler konusunda çalışmış olmak.
15 Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Fitopatoloji Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Bitki Koruma alanında almış olmak. Fitopatoloji alanında; sebze, turunçgil ve süs bitkilerinde virüs hastalıklarının moleküler karakterizasyonu ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
16 Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller Bölümü
Yabancı Diller Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Dünya Dilleri ve Edebiyatları 'Bilim/Sanat' alanında almış olmak. Çağdaş Fransız Edebiyatı alanında bellek, post-bellek ve travma konularında çalışmalar yapmış olmak.
17 Bayramiç Meslek Yüksekokulu
Ormancılık Bölümü
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Doçent 1 Doçentliğini Su Ürünleri alanında almış olmak. Sulak alanlarda istila ekolojisi ile yabancı ve istilacı türlerin genetik karakterizasyonu üzerine çalışmaları olmak.