İlan Bilgisi

wave

09.11.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyesi İlanı


T.C

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN (ÇOMÜ)

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR.

              Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen  23., 24. ve 26. maddeleri,  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri (http://personel.comu.edu.tr/mevzuatlar/akademik-kadro-atama-kriterleri.html) uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

              Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

              Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular,  belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.  (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

              1. Profesör ve Doçent kadroları daimi  statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını  belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, diplomalarının tasdikli örneğini, onaylı nüfus cüzdan örneğini, bilimsel çalışma ile  yayınlarını, Doçentlik  Belgelerini, kamu hizmetinde  bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil kayıtlarını, Sigortalı çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış hizmet döküm belgelerini online olarak  (https://ilan.comu.edu.tr/) adresine yüklemeleri gerekmektedir. Adayların Rektörlüğe hitaben yazdıkları  başvuru dilekçelerinde  başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını  belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.

              2. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna  başvuracak  adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, diplomalarının tasdikli örneğini, onaylı nüfus cüzdan örneğini, bilimsel çalışma ile yayınlarını, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil kayıtlarını, Sigortalı çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış hizmet döküm belgelerini online olarak  (https://ilan.comu.edu.tr/) adresine yüklemeleri gerekmektedir. Adayların başvuracakları Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine hitaben yazdıkları başvuru dilekçelerinde  başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını  belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.

              3. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

              4. Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

              5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,

              6. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

              7. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanda iptal ve/veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

No
Birim / Bölüm / Program Kadro
Adet
Açıklama (Kadro Özel Şartları)
1 Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Müzecilik ve Kültürel Miras Yönetimi Bölümü
Müzecilik ve Kültürel Miras Yönetimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Müzecilik, kültürel miras ve kültürel miras turizmi ile kültürel kimlik konularında çalışmalar yapmış olmak.
2 Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı
Doçent 1 Dental görüntüleme cihazları ile yapılan ışınlamalarda radyasyon dozlarının değerlendirilmesi ile ilgili çalışma yapmış olmak.
3 Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Endodonti Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Diş Hekimlerinin Endodonti uzmanına hasta yönlendirmesine etkili faktörleri araştıran çalışma yapmış olmak.
4 Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Diş Hekimliği eğitiminde sanal gerçeklik ortamında diş modellemesi ile ilgili çalışma yapmış olmak.
5 Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Doktora ve Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak. Uyarlanabilir öğrenme ortamlarının tasarım, sosyal ağ servisleri ve bilgi güvenliği farkındalığı konularında çalışmalar yapmış olmak.
6 Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Yükseköğretim Çalışmaları alanında almış olmak. Hayat boyu öğrenme konusunda ulusal ve uluslararası yayınları bulunmak.
7 Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Plastik Sanatlar alanında almış olmak. Sanatta temsil sorunu, kriz, dil felsefesi, imge, güzel, epistemoloji, sanat eleştirisi kuram ve yöntemleri, sanat eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
8 Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Matematik Eğitimi alanında almış olmak. Proje tabanlı matematik öğretimi, bilgisayar destekli matematik öğretimi, matematiğe ve matematik öğretimine yönelik tutum konularında çalışmalar yapmış olmak.
9 Fen Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü
Türk-İslam Felsefesi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Tarih, Tarih Eğitimi veya Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Kültürel miras aktarımı ve değerler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
10 Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı
Doçent 1 f(R) ve f(R,T) teorilerinde manyetik alanlı acayip kuark madde, skaler alan ve karanlık enerjili matematiksel modellemeler alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
11 Fen Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü
Erken Hristiyan ve Bizans Sanatları Tarihi Anabilim Dalı
Doçent 1 Geç Antik-Bizans sivil mimarisi ve Bizans Sanatı alanında çalışma yapmış olmak.
12 Fen Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü
Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı
Doçent 1 Orta Asya Minyatür Sanatı, Türk- İslam Sanatında ikonografi, Türk-İslam Kitap Sanatları konusunda çalışma yapmış olmak.
13 Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Eski Türk Dili Anabilim Dalı
Doçent 1 Klasik Sonrası Devir (Son Dönem) Çağatay Türkçesi metinleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
14 Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı
Doçent 1 Türk halk masalları (icra, bağlam yöntemleri) üzerine çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak. Alan ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası alan araştırmaları ve projeler yapmış olmak.
15 Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Psikoloji alanında lisans, deneysel psikoloji alanında doktora yapmış olmak. Hücresel sinirbilim ve hayvan modelleri ile nörolojik ya da nörogelişimsel hastalıklar üzerine çalışmalar yapmış olmak.
16 Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı
Öncelikli ve Özellikli Alan Dr. Öğr. Üyesi 1 Psikoloji alanında lisans, deneysel psikoloji alanında doktora yapmış olmak. Hücresel sinirbilim ve hayvan modelleri ile psikolojik hastalıklar üzerine çalışmalar yapmış olmak.
17 Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı
Öncelikli ve Özellikli Alan Dr. Öğr. Üyesi 1 Psikoloji alanında lisans, sosyal psikoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Evlilik doyumu, sosyal baskınlık yönelimi ve sigara kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak.
18 Güzel Sanatlar Fakültesi
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı
Doçent 1 Geleneksel Türk El Sanatları anasanat dalında sanatta yeterlik programını tamamlamış olmak. Sıraltı lüster tekniği alanında çalışmalar yapmış olmak.
19 Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim Bölümü
Resim Anasanat Dalı
Doçent 1 Sanatta Yeterliğini Grafik Tasarımı (Gravür) programında yapmış olmak. Resim, Baskı Resim (Gravür), Enstalasyon alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
20 Güzel Sanatlar Fakültesi
Tiyatro Bölümü
Oyunculuk Anasanat Dalı
Doçent 1 Drama, Tiyatro ve Performans alanında doktora yapmış olmak. Performans araştırmaları, tiyatrallik ve ritüel performanslarına yönelik çalışmalar yapmış olmak.
21 İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Din Psikolojisi Anabilim Dalı
Doçent 1 Din psikolojisi alanında Doçent ünvanına sahip olmak. İslamofobi konusunda çalışma yapmış olmak.
22 İletişim Fakültesi
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Televizyon Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Gazetecilik ve Medya çalışmaları alanından almış olmak. Türk televizyon dizilerinin yurtdışındaki kültürel etkileri, sinema ve televizyonda dini temsiller ve kamu spotu yayınları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
23 İletişim Fakültesi
İletişim Bilimleri Bölümü
Toplum ve İletişim Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Eril iktidar, erkeklik temsillleri ve arketipsel sembolizm konularında çalışmalar yapmış olmak.
24 Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Kuantum sinyal işleme üzerine araştırma yapmış olmak.
25 Mühendislik Fakültesi
Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans ve doktora eğitimini Elektronik veya Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birinde yapmış olmak. Yurtdışında doktora sonrası çalışmalarda bulunmuş olmak. Enerji yönetimi, elektrikli araçlar konularında çalışmalar yapmış olmak.
26 Mühendislik Fakültesi
Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunu olmak. Video işleme, big data, tahmine dayalı modelleme ve yapay sinir ağları konularında çalışmalar yapmış olmak.
27 Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Makine Mühendisliği bilim alanından almış olmak. Metal matrisli kompozitlerin işlenebilirliği ve kriyojenik işlem konularında çalışmalar yapmış olmak.
28 Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Makine Mühendisliği bilim alanından almış olmak. Fiber takviyeli plastik kompozitlerin kırılma davranışları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
29 Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında almış olmak. Zihinsel engelli çocuklar, resim analizi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
30 Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
Doçent 1 Kamu Yönetiminde Doçent ünvanı almış olmak. Göç yönetimi ve sosyal yardım yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
31 Spor Bilimleri Fakültesi
Rekreasyon Bölümü
Rekreasyon Anabilim Dalı
Doçent 1 Spor bilimleri alanında Doçentlik ünvanı almış olmak. Rekreasyon öğretim programları, animasyon faaliyetlerinde memnuniyet ve rekreasyon motivasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak.
32 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Doçent 1 Tüp bebek sertifikası sahibi olmak. Deneysel over iskemi-reperfüzyon hasarında anti tnf ajanların etkinliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.
33 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Plastik, Rekonstrüksiyon ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı
Doçent 1 Diyabet hastalardaki ayak dolaşımı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
34 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Adli Tıp Anabilim Dalı
Doçent 1 Adli Patoloji ve Laboratuvar Bilimlerinde uluslararası çalışma deneyimi ve sertifikası olmak. -AİHM/IP, şiddet, madde kullanımı, adli travmatolojide NLO/TLO'nun rolü, HPLC ile aseton analizi ve diğer adli tıp konularında çalışmalar yapmış olmak.
35 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Doçent 1 Çocuk yoğun bakım deneyimi bulunmak.
36 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Doçent 1 Çocuk İmmünoloji ve Alerji yandal uzmanı olmak. Çocuklarda kronik öksürük ve steroid dışı ilaç hipersensitivitesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
37 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Staz dermatiti ve kalp yetmezliği ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
38 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Dezenfeksiyon antisepsi ve sterilazasyon sertifikasına sahip olmak. Alanında kitap bölümü yazmış olmak.
39 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı olmak. Tiroid otoimmünitesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
40 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Doçent 1 Şizofreni ve bipolar bozuklukta metabolik sendromla ilgili çalışma yapmış olmak. Psikiyatride Araştırma ve İstatistik Teknikleri ile ilgili sertifikası bulunmak.
41 Turizm Fakültesi
Turizm Rehberliği Bölümü
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Anabilim Dalı
Doçent 1 Turizm bilim dalında doçent olmak. Destinasyon seçim sürecinde etkinlik turizmi konusunda çalışmalar yapmış olmak. Biletleme sertifikasına sahip olmak.
42 Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Entomoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Nematoloji alanında doktora yapmış olmak. Entomopatojen nematodların biyolojik mücadelede kullanım olanakları ve bitki paraziti nematodlar ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
43 Ziraat Fakültesi
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü
Tarımsal Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı
Öncelikli ve Özellikli Alan Dr. Öğr. Üyesi 1 Tarımsal Biyoteknoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
44 Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü
Çalgı Anasanat Dalı Başkanlığı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Piyano ve Korrepetisyon öğretiminde deneyimli olmak. Müzik Anabilim Dalı, Müzik Programında doktorasını yapmış olmak.
45 Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
İşletme Yönetimi Programı
Doçent 1 Yönetim ve Strateji alanında Doçent ünvanı almış olmak. Kuşaklar arası çatışmalar, kurumsal yönetişim, sanal işletme ve işletme eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
46 Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Bilgisayar Programcılığı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Bilgisayar, yazılım ve matematik alanlarının birinde Doktora yapmış olmak. İşbirlikçi gri oyun teorisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
47 Gökçeada Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret Bölümü
Dış Ticaret
Dr. Öğr. Üyesi 1 İşletme Yönetimi alanında doktora yapmış olmak. Entegre kurumsal performans değerlemesi, yatırım ve finansman kararları ve sosyo-ekonomik refah düzeyinin belirlenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
48 Lapseki Meslek Yüksekokulu
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
Organik Tarım
Doçent 1 Tahıl yetiştiriciliği ve ıslahı ve biyopolimerler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.