İlan Bilgisi

wave

30.12.2020 tarihili Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyesi İlanı

                                                                                                                                          T.C

                                                                           ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN (ÇOMÜ)

                                                                                                          ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR.

              Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen  23., 24. ve 26. maddeleri,  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri (http://personel.comu.edu.tr/mevzuatlar/akademik-kadro-atama-kriterleri.html) uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

              Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

              Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular,  belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

              1. Profesör ve Doçent kadroları daimi  statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını  belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, diplomalarının tasdikli örneğini, onaylı kimlik kartını, bilimsel çalışma ile  yayınlarını, Doçentlik  Belgelerini, kamu hizmetinde  bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil kayıtlarını, Sigortalı çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış hizmet döküm belgelerini online olarak  (https://ilan.comu.edu.tr/) adresine yüklemeleri gerekmektedir. Adayların Rektörlüğe hitaben yazdıkları  başvuru dilekçelerinde  başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını  belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.

              2. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna  başvuracak  adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, diplomalarının tasdikli örneğini, onaylı kimlik kartını, bilimsel çalışma ile yayınlarını, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil kayıtlarını, Sigortalı çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış hizmet döküm belgelerini online olarak  (https://ilan.comu.edu.tr/) adresine yüklemeleri gerekmektedir. Adayların başvuracakları Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine hitaben yazdıkları başvuru dilekçelerinde  başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını  belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.

              3. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve/veya iptal edilecektir.

              4. Sadece bir kadroya başvuru yapılabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.

              5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

              6. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

              7. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanda iptal ve/veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

No
Birim / Bölüm / Program Kadro
Adet
Açıklama (Kadro Özel Şartları)
1 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Sosyal Politika ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı
Profesör 1 Sosyal Politika alanında Doçent unvanı almış olmak. Sosyal Güvenliğin bibliyometrik analizi, kamu sektöründe çalışma ilişkileri ve sosyal içerme konularında çalışma yapmış olmak.
2 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri Bölümü
Yöneylem Anabilim Dalı
Doçent 1 İnovasyon, Ar&Ge yoğunluğu, teknoloji taşmaları ve ekonomik büyüme konularında çalışmalar yapmış olmak.
3 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 İşletme lisans mezunu olmak. İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. STK'ların sosyal medya kullanımı, Örgütsel dayanıklılık ve örgütsel çeviklik, çift yetenekli pazarlama konularında çalışma yapmış olmak.
4 Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Siyasi Tarih Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak. Afrika Çalışmaları alanında ülkelerin siyasi tarihlerini, çatışmalarını ve çatışma çözüm mekanizmalarını konu alan akademik çalışmalar yapmış olmak.
5 Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Endodonti Anabilim Dalı
Doçent 1 Türkiye insan popülasyonunda maksillar ve mandibular molar diş köklerinin apikal kök anatomisinin çeşitli özelliklerini değerlendiren çalışma yapmış olmak.
6 Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Endodonti Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Endodonti alanında doktora yapmış olmak. Sürekli dişlerin kök kanal morfolojilerinin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile retrospektif olarak incelenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.
7 Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak. Fen eğitiminde ölçek geliştirme ve STEM eğitimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
8 Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçent unvanını Okul Öncesi Eğitimi alanında almış olmak. Okul öncesi eğitimde sosyal duygusal öğrenme, çocuk edebiyatı ve okul öncesi dönemde değerler eğitimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
9 Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini İngilizce Eğitimi alanında almış olmak. İngilizce konuşma becerisinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
10 Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Japon Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Dilbilim, İkinci Dil Edinimi alanlarında Japonca zamansal ifadeler, sıfat fiiller ve Mirativ ifadeler konularında çalışma yapmış olmak.
11 Fen Edebiyat Fakültesi
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Doçent 1 İngiliz milletler topluluğu romanları ve savaş edebiyatı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
12 Fen Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü
Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentlik ünvanını Fiziki Coğrafya alanında almış olmak. Klimatoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
13 Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentlik ünvanını Genel Türk Tarihi alanından almış olmak. Göktürkler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
14 Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentlik unvanını Yakınçağ Tarihi alanında almış olmak. Balkanlarda Osmanlı mirası, İslamlaşma ve Kimlik ve Gayrimüslim tebaanın yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
15 Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı
Öncelikli ve Özellikli Alan Dr. Öğr. Üyesi 1 Psikoloji alanında lisans, Gelişim Psikolojisi alanında doktora yapmış olmak.
16 Güzel Sanatlar Fakültesi
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Sanatta Yeterliğini Tekstil ve Moda Tasarımı alanında yapmış olmak. Geleneksel Türk Dünyası giyim ve kültürü üzerine bilimsel ve sanatsal çalışmalar yapmış olmak.
17 İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 İslam mezhepleri bağlamında İbn-ül Arabi çalışmış olmak.
18 Mühendislik Fakültesi
Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
Doçent 1 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak. Ayrık olay sistemleri için optimal denetimsel gözetleyiciler, fonksiyonel güvenlik ve raylı ulaşım sistemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
19 Mühendislik Fakültesi
Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans mezunu olmak. 3-boyutlu medikal görüntüleme sistemleri ve biyo görüntüleme platformları tasarımı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
20 Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Sinterleme, sinter+forging ve thiksoforming üretim yöntemleri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
21 Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yapı İşletmesi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak, Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmalarını İnşaat Mühendisliğinde yapmış olmak. Proje yönetimi ve planlaması konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla afet yönetimi, planlaması ve deprem zararlarının azaltılması konusunda deneyim sahibi olmak.
22 Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı
Doçent 1 Kentlerin jeoteknik incelemesi, sıvılaşma analizleri ve mikrozonlama haritalarının uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak haritalanması; organik ve inorganik zemin kirliliği ve bunların arıtımı ile ilgili elektrokinetik iyileştirme ve fitoremediasyon üzerine çalışmalar yapmış olmak.
23 Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
Temel İş ve Termodinamik
Doçent 1 Doçentliğini Kimya Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Biyokütleden enerji üretimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
24 Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği bilim dalında almış olmak. Yenidoğanlarda kanguru bakımına yönelik çalışmalar yapmış olmak.
25 Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
Doçent 1 Dış ticaret hadleri, uluslararası ticaret maliyetleri ve uluslararası ticaretin altyapı kalitesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
26 Spor Bilimleri Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Hareket ve Antreman Bilimleri Anabilim Dalı
Profesör 1 Sporcu sağlığı ve engelli sporcular üzerine çalışmalar yapmış olmak.
27 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Profesör 1 Tıp Doktoru olmak. Halk Sağlığı Uzmanı olmak. Tarım çalışanları sağlığı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
28 Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Eczane Hizmetleri Bölümü
Eczane Hizmetleri
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Organik Kimya Anabilim dalında yapmış olmak. İlaç aktif maddesi olan fitalazin türevi üre, tiyoüre, ß-laktam türevi bileşiklerin sentezi, tiyazol türevlerinin sentezi ve bu ilaç aktif maddelerinin enzim aktiviteleri üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
29 Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Elektronörofizyoloji
Doçent 1 Biyoloji alanında Doçentlik belgesine sahip olmak. Kolesterol ilacı Rosuvastatinin genotoksisitesi ve nanomikroplastiklerin genotoksisitesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
30 Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Bilgisayar Programcılığı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Programlama dili ve nümerik yöntem kullanarak akış topolojisinin incelenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
31 Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü
Giyim Üretim Teknolojisi
Doçent 1 Termodinamik özelliklerin invers gaz kromatografisi ile incelenmesi ve enzimatik oksidatif polimerizasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.
32 Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında doktora yapmış olmak. Turizm Pazarlaması, Konaklama (Otel) İşletmelerinde Hizmet Kalitesi ve Tüketici Davranışları ile Sağlık Turizmi konularında çalışma yapmış olmak.
33 Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
İnsan Kaynakları Yönetimi Programı
Dr. Öğr. Üyesi 1 İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Duygusal Zeka, Kendilik Algısı, Personel Güçlendirme, Öz yeterlilik ve İş Stresi konularında çalışma yapmış olmak.
34 Lapseki Meslek Yüksekokulu
Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
Bankacılık ve Sigortacılık
Doçent 1 Dünya Bankası, Sigorta Fonu ve Sağlık Politikaları konularında çalışmalar yapmış olmak.